Послуги з екологічного обслуговування - Технічно-консалтинговий офіс Mining Art

г е о л о г і я  -  м а р к ш е й д е р і я  -  п р о е к т у в а н н я  -  т е х н о л о г і я  -  а в т о м а т и з а ц і я  -  м е н е д ж м е н т   г і р н и ч и х   п і д п р и є м с т в
  +38 (097) 575-22-07       @MiningArt         MiningArtr@i.ua
Перейти до контакту

Послуги з екологічного обслуговування

Послуги
Допоможемо в екологічному супроводженні гірничих підприємств.
Надамо допомогу в оформленні екологічної документації підприємства.
Організацізуємо робоче місце еколога на гірничому підприємстві.
С У П Р О В О Д Ж Е Н Я
Д О К У М Е Н Т А Ц І Я    П І Д П Р И Є М С Т В А
Р О Б О Ч Е    М І С Ц Е
геологія - маркшейдерія -проектування – технологія – автоматизація - менеджмент гірничих підприємств
21019, Україна, Вінницька обл.,
м.Вінниця, вул. Тимощука 1-А / 171
тел / Viber / WhatsApp / Telegram
+38 (097) 575-22-07
@MiningArt
Ел.почта:  MiningArtr@i.ua
сайту Info@miningART.com.UA
Created with WebSite X5

          Новини
          Контакти
Назад до змісту