Геоло-маркшейдерське обслуговування - Технічно-консалтинговий офіс Mining Art

г е о л о г і я  -  м а р к ш е й д е р і я  -  п р о е к т у в а н н я  -  т е х н о л о г і я  -  а в т о м а т и з а ц і я  -  м е н е д ж м е н т   г і р н и ч и х   п і д п р и є м с т в
  +38 (097) 575-22-07       @MiningArt         MiningArtr@i.ua
Перейти до контакту

Геоло-маркшейдерське обслуговування

Послуги
Геологічній службі на жаль на родовищах нерудних матеріалів привертається дуже мало уваги (рахується, що всі документи в порядку та корисна копалина має сталі характеристики та розповсюдження) і питання в наявності на підприємстві геолога або служби  виникає при перевірках служби Геонадр або необхідності проведення дорозвідки родовища. Це не зовсім так, та все ж як що Ви поки притримуєтеся такої думки  ми пропонуємо прийняти на роботу по зовнішньому сумісництву професійного геолога, який при необхідності відновить або оформить всю необхідну геологічну документацію яка має бути на Вашому підприємстві. Спеціалісти з геології мають дипломи інженерів-геологів та працюють за основним місцем роботи на добувних гірничих підприємствах. Їх досвід та професійні можливості дозволять Вам вирішити питання з проведенням обовязкових геологічних заходів, або вкласти договір з спеціалізованою організацією.
Організуємо, або надамо косультаційну допомогу при проведенні геологорозвідувальних робіт з гарантією отримання 100% достовірних даних від геолорозвідки, оптимизуємо вартість робіт. Підготовимо необхідні документи для отримання ліцензії (спеціального дозволу) на геологорозвідувальні роботи та видобуток корисних копалин.

Організуємо геофізичні дослідження методом електропрофілювання (станція ВЗ) для визначення потужності покривних порід.
Виконаємо геофізичні дослідження методом електропрофілювання (обладнання OhmMapper компанії Geometrics) з мінімальною вартістью витрат для визначення контакту покрівних порід та покрівлі корисногї копалини  з глибиною залягання покрівлі корисної копалини до 20 м.

Загальна геологічна документація на підприємстві
1
Звіт про розвідку родовища корисних копалин

2
Акт передачі родовища від геолого-розвідувальної організації до підприємства
3Акт передачі геологічного керну на збереження.

4Звіт про радиційне обстеження родовища (щорічно)
5Паспорти на радіоактивність продукції (щорічно)
6Додаткові геологічні дослідження
7Польова документація (обов'язкові журнали)Перейти
8Ліцензія (спеціальний дозвіл) на розробку родовища корисних копалин
Гірничо-маркшейдерські журнали та книги оперативного обліку
Обов'язкові журнали (польова та обчислювальна документація)
1
Інвентарна книга обліку геолого-маркшейдерської документації
2
Книга геолого-маркшейдерських вказівок
3
Журнал геологічної документації
4
Журнал відбору проб
Завантажити
10
Журнал прив‘язки проб до маркшейдерських координат
Завантажити
Приклади робіт
  
Дорозвідка родовища блочного каменю
Геофізичні дослідження (електророзвідка) потужності покривних порід
Документування геологічних зразків (супроводження підприємств)
Послуги додаткової розвідки родовищ
  
Ми проводимо польові геологорозвідувальні роботи методом електропрофілювання з допомогою обладнання OhmMapper компанії Geometrics.
OhmMapper – електроразвідувальна апаратура з ємнісним  зв'язком (дипольний метод), виготовлена в США. OhmMapper використовується для вимірювання електричного опру верхніх частин розрізу (по покрівлі), де дослідження за допомогою традиційних електророзвідувальних методів з гальванічним зв’язком неефективно, вимагає багато часу та фінансових витрат. OhmMapper являє собою установку з приймача і передатчика, пов'язаних з коаксиальним кабелем. Вимірювання електричних властивостей гірських порід виробляються без громіздких гальванічних електродів, які використовуються в традиційній електророзвідці на постійному струмі.
Роботи виконуються одним оператором. Компактний розмір і простота управління дозволяє проводити вимірювання швидко та якісно. Швидкість зйомки залежить від швидкості переміщення оператора або транспортного засобу.
Обладнання оптимізовано для роботи на переході між гірськими породами з низьким та  високим питомим опром:  пісок - граніт,  сніг-грунт,  граніт – суглинок,  високоомний розріз, дороги та тротуари, де звичайні методи постійного струму не можуть бути використані з тих чи інщих причин.
Створення геоелектричних розрізів проводиться практично митьєво.
Дані збираються безпреревно, що дозволяє отримати високу інформативність навіть в умовах складної геології.
Панель приладу забезпечує графічне зображення місця розташування і даних.
Крім того ми використовуємо програмне забезпечення OhmImager яке дозволяє інтерпритувати дані отримані  від станції сканування OhmMapper.
Програма формує 2D план марщруту переміщення з кольоровою розміткою опору порід по глибині, що дозволяє обробляти та створювати 3D модель. При чіткому розділенні порід по електричному опорі (наприклад: граніт, суглинок, пісок) дуже чітко проводиться розподіл порід по заляганню та контакту порід.

Формат даних RES2DINV.
OhmImager також може створювати карти плану питомого опору, які можна експортувати в Google Earth або інше програмне забезпечення для ГІС.
Навіщо необхіда додаткова розвідка родовищ?
Про можливості електророзвідки OhmMapper
  
Програмне забезпечення для геологічного супроводження
  

GEOVIA Surpac™ — популярне у світі програмне забезпечення для геології та планування гірничих робіт у кар'єрах та підземних копальнях, також використовується для підтримки геологорозвідувальних проектів використовується більш ніж у 120 країнах. Дане програмне забезпечення гарантує ефективність та точність за рахунок простоти у використанні, потужної 3D-графіки та автоматизації робочих процесів з урахуванням специфіки конкретної компанії та потоків даних.

Програмне забезпечення Carlson Software - це професійне рішення для автоматизації всього циклу завдань гірничодобувного підприємства: обробка даних маркшейдерської зйомки, підрахунок обсягів, побудова 3D геологічних моделей, проектування відкритих та підземних робіт, календарне планування та планування розробки з урахуванням характеристик обладнання, проектування буро-вибухових робіт і навіть проектування рекультивації.
Рішення базуються на наборі модулів Carlson Mining, що включає 3 модулі: Carlson Geology (Геологія), Carlson Surface Mining (Відкриті роботи), Carlson Underground Mining (Підземні роботи), модулі Carlson Survey для маркшейдерських служб, BlastOps для БВР.
Усі модулі є програмами для AutoCAD/AutoCAD Civil 3D, а також можуть встановлюватися із вбудованим редактором DWG файлів IntelliCAD.


Система є незамінним інструментом для геодезистів, картографів, маркшейдерів, геологів, гірничих інженерів, екологів, спеціалістів у галузі проектування. Без неї також важко уявити працю фахівців у галузі кадастру, сільського господарства, моделювання промислових та муніципальних об'єктів, систем диспетчеризації та моніторингу, обробки даних наземної та космічної зйомки.  
Науково-виробниче підприємство КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ
50027, Україна, м. Кривий Ріг вул.Художня, 2
Телефон/факс: +380 564 74-39-95, +380 67 569-87-71

Відео огляд на YouTube
Напрямки організації маркшейдерської служби підприємства

Для маркшейдерського забезпечення робіт гірничі підприємства  можуть прямувати двома шляхами:
 1. Утворити маркшейдерську службу, укомплектовану необхідними спеціалістами та робітниками, забезпечену спеціально обладнаними приміщеннями, оснащену інструментами, приладами, матеріалами та засобами обробки інформації і тиражування маркшейдерських документів.
 2. Вкласти договір з спеціалізованою організацією, яка надає послуги з маркшейдерського забезпечення гірничих робіт. При цьому таке підприємство повинно призначити особу, відповідальну за виконання маркшейдерських робіт.
Гірничим підприємствам, де утворено маркшейдерську службу, виконання окремих видів капітальних маркшейдерських робіт дозволено здійснювати за договорами зі спеціалізованими маркшейдерськими організаціями або окремими маркшейдерами, оформленими як суб’єкти господарської діяльності.
Контроль за своєчасним виконанням і якістю маркшейдерських робіт покладається на головного маркшейдера (при його відсутності на головного інженера, який має мати гірничу освіту) гірничого підприємства.
Законодавство про організацію маркшейдерської служби підприємства

Гірниче підприємство зобов’язане виконувати маркшейдерські роботи на підставі Закону "Про надра", дозволу Держпраці, згідно п. 28 додатку 2 постанови Кабінету Міністрів України «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» від 26.10.2011 року № 1107, Інструкції з виконання маркшейдерських робіт, затвердженої Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.1985 (відповідно до НПАОП 74.2-5.01-85), НПАОП 00.0-1.01-85 «Єдиних правил охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин» та інш.
На керівника підприємства покладається відповідальність за укомплектування маркшейдерської служби необхідним штатом інженерно-технічних робітників, забезпечення їх спеціально обладнаним приміщенням, інструментами, приладами і матеріалами.
Кодекс України про надра, стаття 53 та Гірничий закон України визначають основні вимоги під час розробки родовищ корисних копалин зокрема:
 • застосування раціональних, екологічно безпечних технологій видобування корисних копалин і вилучення наявних у них компонентів, що мають промислове значення;
 • недопущення наднормативних втрат і погіршення якості корисних копалин, а також вибіркового відпрацювання багатих ділянок родовищ, що призводить до втрат запасів корисних копалин;
 • здійснення дорозвідки родовищ корисних копалин та інших геологічних робіт, проведення маркшейдерських робіт, ведення технічної документації;
 • безпечне для людей, майна і навколишнього природного середовища ведення гірничих робіт.
Державний нагляд і контроль за дотриманням вимог щодо виконання маркшейдерських робіт під час розробки рудних та нерудних родовищ корисних копалин і використання відпрацьованих гірничих виробок здійснюють територіальні органи Держпраці.
Загальна маркшейдерська документація на підприємстві
Відповідно до інструкції з маркшейдерського обліку на підприємстві маркшейдерська документація має складатися з наступних обов'язкових документів:
1
Проект розробки родовища

2
Проект рекультивації відпрацьованих площ родовища
3Проект опорної маркшейдерської мережі
4Паспорти  реперів опорної мережі
5Паспорти  реперів державної мережі
6Графічні планшети  
7Польова та обислювальна документація (обов'язкові журнали та книги обліку)Перейти
8Проект розвитку гірничих робіт
Маркшейдерські журнали та книги оперативного обліку на підприємстві
Відповідно до інструкції з маркшейдерського обліку на підприємстві
Обов'язкові журнали (польова та обчислювальна документація)
1
Інвентарна книга обліку геолого-маркшейдерської документації
Завантажити
2
Книга геолого-маркшейдерських вказівок
Завантажити
5
Каталог координат та висот пунктів маркшейдерської опорної геодезичної мережі, устя геологорозвідувальних свердловин та кутових точок гірничого відводу
Завантажити
6
Книга обліку добутку та покрівних порід
Завантажити
7
Книга обліку списаних запасів
Завантажити
8
Книга обліку руху покривних порід та корисної копалини
Завантажити
9
Книга зведеного обліку стану та руху запасів
Завантажити
11
Журнали тахеометричного знімання
Завантажити
12
Журнал аналізів проб
Завантажити
13
Паспорт блоку А
Завантажити
14
Паспорт блоку В
Завантажити
15
Паспорт блоку С1
Завантажити
16
Журнал оперативного обліку руху гірничої маси з кар‘єру
Завантажити
17
Журнал оперативного обліку буро-вибухових робіт в кар‘єрі
Завантажити
Додаткові журнали (польова документація)
18
Журнал оперативного обліку відкачування води з кар‘єру
Завантажити
19
Журнал оперативного контролю стану бортів уступів
Завантажити
20
Журнал оперативного обліку обсягу негабаритного каменю в кар‘єру
Завантажити
Наші послуги з маркшейдерського обслуговування
  
Наші спеціалісти мають досвід роботи на гірничих підприємствах і готові виконати наступні роботи:
 • Маркшейдерські геодезичні вимірювання для підрахунку запасів корисних копалин, обліку його виробничих втрат.
 • Підготовка планів розвитку гірничо-видобувних робіт.
 • Деформаційний маркшейдерський моніторинг будівель і споруд.
 • Контроль стійкості бортів гірських відвалів, хвостосховищ, кар'єрних виробок.
 • Маркшейдерський нагляд за експлуатацією родовищ, що розробляються,  відповідністю гірських робіт вимогам проектів, затверджених планів.
 • Складання маркшейдерської звітної документації, відповідно до  положень Інструкції з виробництва маркшейдерських робіт, галузевих і  відомчих нормативних документів.
Зйомка виконується тахеометром Leica, GPS приймачом, стерео з квадрокоптера. Для підготовки компьютерної моделі родовища проводимо лазерне сканування роботизованим техеометром наступною обробкою хмари точок в максимально точну модель гірничих виробок.
При роботі ми використовуємо програмне забезпечення Digital,  Surpac, або програмне забезпечення K-Mine в залежності від побажань Замовника.
Законодавчі аспекти маркшейдерського обслуговування Minin ART
  
Тут все дуже просто, так як маркшейдерські роботи входять в перелік робіт на які треба отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки в Держпраціу Тому у Вас мають бути організоване робоче місце маркшейдера, або маркшейдерського відділу на підприємстві. Також має бути вже отриманий дозвіл на маркшейдерські роботи. Наші працівники укладуть з Вами договір на зовнішне суміцництво і працюючи на іншому підприємстві на основній роботі маркшейдером, виконають необхідні маркшейдерські роботи своїм сучасним обладнанням для Вашого підприємства в законодавчому полі.
Приклади з наших проектів
Звіт про залишки готової продукції на кінець місяця
Акт залишків гірничої маси на кінець року
Приклади наших робіт також дивись в параграфах:
Маркшейдерська зйомка кар'єрів
  
Виконання проектної документації розробки та рекультивації родовищ корисних копалин, складання проектів відвалів
  
Програмне забезпечення для забезпечення маркшейдерських робіт
  
При роботі ми використовуємо програмне забезпечення Surpac, або програмне забезпечення K-Mine в залежності від побажань Замовника.
Система є незамінним інструментом для геодезистів, картографів, маркшейдерів, геологів, гірничих інженерів, екологів, спеціалістів у галузі проектування. Без неї також важко уявити працю фахівців у галузі кадастру, сільського господарства, моделювання промислових та муніципальних об'єктів, систем диспетчеризації та моніторингу, обробки даних наземної та космічної зйомки.  
Науково-виробниче підприємство КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ
50027, Україна, м. Кривий Ріг вул.Художня, 2
Телефон/факс: +380 564 74-39-95, +380 67 569-87-71

Відео огляд на YouTube
GEOVIA Surpac™ — популярне у світі програмне забезпечення для геології та планування гірничих робіт у кар'єрах та підземних копальнях, також використовується для підтримки геологорозвідувальних проектів використовується більш ніж у 120 країнах. Дане програмне забезпечення гарантує ефективність та точність за рахунок простоти у використанні, потужної 3D-графіки та автоматизації робочих процесів з урахуванням специфіки конкретної компанії та потоків даних.

Програмне забезпечення Carlson Software - це професійне рішення для автоматизації всього циклу завдань гірничодобувного підприємства: обробка даних маркшейдерської зйомки, підрахунок обсягів, побудова 3D геологічних моделей, проектування відкритих та підземних робіт, календарне планування та планування розробки з урахуванням характеристик обладнання, проектування буро-вибухових робіт і навіть проектування рекультивації.
Рішення базуються на наборі модулів Carlson Mining, що включає 3 модулі: Carlson Geology (Геологія), Carlson Surface Mining (Відкриті роботи), Carlson Underground Mining (Підземні роботи), модулі Carlson Survey для маркшейдерських служб, BlastOps для БВР.
Усі модулі є програмами для AutoCAD/AutoCAD Civil 3D, а також можуть встановлюватися із вбудованим редактором DWG файлів IntelliCAD.


Підписка на новини
ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ
Спеціаліст зв'яжеться з Вами найближчим часом
Наші послуги
Геолого-маркшейдерські послуги

Проектування

Будівництво

Автоматизація процесів
Екологічні послуги

Охорона праці

Нормування та заробітна платня
Розробка бізнес-планів
Розробка веб-сайтів

Маркшейдерські послуги, спеціалізовані підприємства на Вінничині
  
Спеціалізовані підприємства

ТОВ “Пласт” засноване 12 лютого 1993р. Основними видами діяльності підприємства є геологічне вивчення та пошук родовищ корисних копалин, маркшейдерське обслуговування видобувних підприємств, геодезичні та екологічні послуги.
Також пыдприэмство займається оформленням необхідних документів для отримання спеціальних дозволів на користування надрами з метою геологічного вивчення чи промислової розробки родовищ корисних копалин.

Спеціалізовані підприємства
Дочірнє підприємство "Гірник" веде історію своєї діяльності з 1986 року, від одного з перших недержавних підприємств - малого проектно-виробничого підприємства "Гірник РЕМО ЛТД".
Підприємство було організовано групою висококваліфікованих фахівців у галузі гірничої справи, маркшейдерії, геології, технології переробки мінеральної будівельної сировини, ще в часи СРСР.


геологія - маркшейдерія -проектування – технологія – автоматизація - менеджмент гірничих підприємств
21019, Україна, Вінницька обл.,
м.Вінниця, вул. Тимощука 1-А / 171
тел / Viber / WhatsApp / Telegram
+38 (097) 575-22-07
@MiningArt
Ел.почта:  MiningArtr@i.ua
сайту Info@miningART.com.UA
Created with WebSite X5

          Новини
          Контакти
Назад до змісту