Геоло-маркшейдерське обслуговування - Технічно-консультаційний офіс Mining ART

г е о л о г і я  -  м а р к ш е й д е р і я  -  п р о е к т у в а н н я  -  т е х н о л о г і я  -  а в т о м а т и з а ц і я  -  м е н е д ж м е н т   г і р н и ч и х   п і д п р и є м с т в
   мапа сайту     +38 (097) 575-22-07     miningArt@i.ua
Перейти до контакту

Геоло-маркшейдерське обслуговування

Про офіс > Послуги
Геологічній службі на жаль на родовищах нерудних матеріалів привертається дуже мало уваги (рахується, що всі документи в порядку та корисна копалина має сталі характеристики та розповсюдження) і питання в наявності на підприємстві геолога або служби  виникає при перевірках служби Геонадр або необхідності проведення дорозвідки родовища. Це не зовсім так, та все ж як що Ви поки притримуєтеся такої думки  ми пропонуємо прийняти на роботу по зовнішньому сумісництву професійного геолога, який при необхідності відновить або оформить всю необхідну геологічну документацію яка має бути на Вашому підприємстві. Спеціалісти з геології мають дипломи інженерів-геологів та працюють за основним місцем роботи на добувних гірничих підприємствах. Їх досвід та професійні можливості дозволять Вам вирішити питання з проведенням обовязкових геологічних заходів, або вкласти договір з спеціалізованою організацією.
Організуємо, або надамо косультаційну допомогу при проведенні геологорозвідувальних робіт з гарантією отримання 100% достовірних даних від геолорозвідки, оптимизуємо вартість робіт. Підготовимо необхідні документи для отримання ліцензії (спеціального дозволу) на геологорозвідувальні роботи та видобуток корисних копалин.
Організуємо геофізичні дослідження методом електропрофілювання (станція ВЗ) для визначення потужності покривних порід.
Виконаємо геофізичні дослідження методом електропрофілювання (обладнання OhmMapper компанії Geometrics) з мінімальною вартістью витрат для визначення контакту покрівних порід та покрівлі корисногї копалини  з глибиною залягання покрівлі корисної копалини до 20 м.


Наші спеціалісти мають досвід роботи на гірничих підприємствах і готові виконати наступні роботи:
 • Облаштування опорних, знімальних маркшейдерських мереж всередині  гірських виробок і на поверхневій території, що обслуговується  гірничопромисловим комплексом.
 • Проведення топогеодезической маркшейдерської зйомки на кар'єрах.
 • Маркшейдерська зйомка гірничих виробок.
 • Маркшейдерська забезпечення будівельно-монтажних робіт (розбивки, періодичні геодезичні зйомки).
 • Визначення обсягів земляних масивів.
 • Маркшейдерський контроль дотримання заданих напрямків гірничих виробок.
 • Розрахунок та виконання проектної документації розробки родовищ корисних копалин, складання проектів розробки, складання проектів відвалів.
 • Розробка та виконання проектів  гірничо-технічної рекультивації.
 • Обгрунтування розмірів земельних ділянок під будівництво підприємств.
 • Маркшейдерські геодезичні вимірювання для підрахунку запасів корисних копалин, обліку його виробничих втрат.
 • Підготовка планів розвитку гірничо-видобувних робіт.
 • Деформаційний маркшейдерський моніторинг будівель і споруд.
 • Контроль стійкості бортів гірських відвалів, хвостосховищ, кар'єрних виробок.
 • Маркшейдерський нагляд за експлуатацією родовищ, що розробляються,  відповідністю гірських робіт вимогам проектів, затверджених планів.
 • Складання маркшейдерської звітної документації, відповідно до  положень Інструкції з виробництва маркшейдерських робіт, галузевих і  відомчих нормативних документів.
Зйомка виконується тахеометром Leica, GPS приймачом, стерео з квадрокоптера. Для підготовки компьютерної моделі родовища проводимо лазерне сканування роботизованим техеометром наступною обробкою хмари точок в максимально точну модель гірничих виробок.
При роботі ми використовуємо програмне забезпечення Digital,  Surpac, або програмне забезпечення K-Mine в залежності від побажань Замовника.
При роботі ми використовуємо програмне забезпечення Surpac, або програмне забезпечення K-Mine в залежності від побажань Замовника.
Система є незамінним інструментом для геодезистів, картографів, маркшейдерів, геологів, гірничих інженерів, екологів, спеціалістів у галузі проектування. Без неї також важко уявити працю фахівців у галузі кадастру, сільського господарства, моделювання промислових та муніципальних об'єктів, систем диспетчеризації та моніторингу, обробки даних наземної та космічної зйомки.  
Науково-виробниче підприємство КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ
50027, Україна, м. Кривий Ріг вул.Художня, 2
Телефон/факс: +380 564 74-39-95, +380 67 569-87-71

Відео огляд на YouTube
GEOVIA Surpac™ — популярне у світі програмне забезпечення для геології та планування гірничих робіт у кар'єрах та підземних копальнях, також використовується для підтримки геологорозвідувальних проектів використовується більш ніж у 120 країнах. Дане програмне забезпечення гарантує ефективність та точність за рахунок простоти у використанні, потужної 3D-графіки та автоматизації робочих процесів з урахуванням специфіки конкретної компанії та потоків даних.

Програмне забезпечення Carlson Software - це професійне рішення для автоматизації всього циклу завдань гірничодобувного підприємства: обробка даних маркшейдерської зйомки, підрахунок обсягів, побудова 3D геологічних моделей, проектування відкритих та підземних робіт, календарне планування та планування розробки з урахуванням характеристик обладнання, проектування буро-вибухових робіт і навіть проектування рекультивації.
Рішення базуються на наборі модулів Carlson Mining, що включає 3 модулі: Carlson Geology (Геологія), Carlson Surface Mining (Відкриті роботи), Carlson Underground Mining (Підземні роботи), модулі Carlson Survey для маркшейдерських служб, BlastOps для БВР.
Усі модулі є програмами для AutoCAD/AutoCAD Civil 3D, а також можуть встановлюватися із вбудованим редактором DWG файлів IntelliCAD.


Назад до змісту