Наші клієнти - Технічно-консультаційний офіс Mining ART

г е о л о г і я  -  м а р к ш е й д е р і я  -  п р о е к т у в а н н я  -  т е х н о л о г і я  -  а в т о м а т и з а ц і я  -  м е н е д ж м е н т   г і р н и ч и х   п і д п р и є м с т в
   мапа сайту     +38 (097) 575-22-07     miningArt@i.ua
Перейти до контакту

Наші клієнти

Про офіс
Ми пишаємось, що нашими клієнтами є Державні та комерційні установи, для  яких якість послуг технічно-консультаційного офісу "Mining ART" є головним критерієм для ведення діяльності.  Дякуємо за довіру, ми працюємо для вас!
ТОВ "Плазматек"

ТОВ "Вінницьке кар'єроуправління"


ТОВ "Стрижавський кар'єр"

АТ «Подільський цемент»

Тернопільский кар'єр
та інші...
Назад до змісту