Мале приватне підприємство "Маяк" (м.Кривий Ріг) - Технічно-консультаційний офіс Mining ART

Перейти до контакту

Мале приватне підприємство "Маяк" (м.Кривий Ріг)

Гірнича Вінничина > База підприємств > Виробники обладнання
.
.
М А Л Е   П Р И В А Т Н Е   П І Д П Р И Є М С Т В О
«МАЯК»

Код ОКПО 13450271,   р/р UA053052990000026009020408608 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО305299
Адреса: 50013, Україна, Дніпровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Штеровська, виробнича база.
тел. + 38 (067)  867-36-36
e-mail:  yuvvat@gmail.com
Напрямки діяльності підприємства
  • Ремонт гірничого обладнання, виготовлення нестандартного обладнання та металоконструкцій.
  • Виготовлення, монтаж, налагоджування ліній з виробництва мінерального порошку.
  • Реалізація конвертованого доломіта.
  • Реалізація доломітового порошкового та гранульваного меліоранта.
  • Реалізація доломітового мінерального порошку МП-1 відповідно до  ДСТУ Б.В.2.7-121-2014.
  • Виготовлення та реалізація стальних зварних концентричних переходів для труб діаметром від 273 (250) мм і вище на труби діаметром до 1019 мм, з сталі  вуглецевих марок відповідно до ГОСТ 17378-83.
  • Виготовлення та реалізація фланців сталевих, плоских, приварних з виступом розмірами 1-50–6/10/16; 1-65–6/10/16; 1-80–6/10/16; 1-100–6/10/16 відповідно до ГОСТ 12820-80.
.
Ремонт гірничого обладнання, виготовлення нестандартного обладнання та металоконструкцій
Проведемо ремонт основного технологічного обладнання (дробарки, гуркоти інше) дробарно-сортувальних ліній по переробці будівельних матеріалів. Маємо досвід, базу завершених проектів, бригаду монтажників, все що необхідно для проведення ремонту та будівництва ліній та окремого обладнання.
.
Виготовлення, монтаж, налагоджування лінії з виробництва мінерального порошку
МПП «Маяк» розробляє, виготовляє та монтує технологічні лінії по виробництву неактивованого мінерального порошку МП-1.
Сировиною для виготовлення мінерального порошку може бути практично будь-яка гірська або технологічна  порода:
гіпс
вогнетривкі глини
доломіт
графіт
вапняк
слюда
бентонітові глини
кальцит
шунгіт
тальк
плавиковий шпат
поліфосфат амонію
мармур
волостоніт
баріт
обпалений каолін
періклаз
кварцові піски
Мінеральний порошок виготовлений на наших лініях відповідає за зерновим складом марці неактивованого мінерального порошку МП-1 відповідно до ДСТУ Б.В.2.7-121-2014.
В якості сировини для лінії може виступати і техногенна сировина:  
«злежаний» цемент
електрокорунд
скло
металургійні шлаки
клінкер

а також інші відходи промислового виробництва з міцністю на стиск – до 200 МПа, які в залежності від гранулометричної складової подрібнюють, розмелюють, або класифікують до розміру часток не більше 100 мкр.
Наші виробничі лінії дозволяють виробляти мінеральний порошок стабільної якості без відхилень від заданої величини помелу в рамках гранулометрії ДСТУ. Форма зерна - кубоподібна, з практично відсутніми пластинами лещадної конфігурації. Кубоподібна форма зерна покращує фізико-механічні параметри асфальтобетону,  аналогічно кубоподібному щебню.
Фото. Кубоподібна структура стандартних зерен мінерального порошку під мікроскопом.
Відео. 3D призентація типового проекту лінії по виготовленню мінерального мікропорошку. в складі основного обладнання: кульковий млин, циклон, рукавний фільтр.
Фото. Виготовлення, монтаж, налагоджування лінії з виробництва мінерального мікропорошку (Кропивницька обл.)
Пропозиція на виготовлення, монтаж та налагоджування ліній з виробництва мінерального порошку.
.
Доломіт конвертований (ДОЛОМІТ КР)
Фото. Доломітовий матеріал фр.20-40 мм, «ДОЛОМІТ КР», ТУ У 08.1-13450271-001:2020.
Охолоджуючий ефект «ДОЛОМІТ КР», можна порівняти з дією вапна. Принцип полімінеральності забезпечує при подачі з вапном процес раннього шлакоформування магнезіальних робочих шлаків, що призводить до заміщення вапна полімінеральним доломітом в кількості до 25% (1:1). Таке заміщення забезпечує рафінуючі властивості шлаку при зниженій його якості, знижує витрату металошихти до 0,5%, дозволяє знизити витрату флюсів у кількості до 50%, знижує абсолютну кількість виходу шлаку. Всі економічні показники використання «ДОЛОМІТУ КР» підтверджені при виплавці металу в  м. Кривий Ріг.  Комерційна вартість «ДОЛОМІТУ КР» при використанні менше вартості використання тільки вапняку на 50%.
Матеріал не гігроскопічний, механічно міцний, транспортується автотранспортом «навалом».
Виробництво «Доломіта КР» і обсяг продаж  до 10 000 т в місяць.
Сучасне конкурентне виробництво сталі в конвертерах з магнезіальним футеруванням неможливо без вапна і магнезіальних флюсів. Забезпечення сталості витрати вогнетривів на футеровку при коливаннях вмісту кремнію в чавуні, зниження витрати вапна, поліпшення теплового і матеріального балансів плавки, ведення процесу виплавки меншою кількістю шлаку, отримання металу поточної якості при роботі з шлаками зниженої якості можливе з допомогою матеріалу «ДОЛОМІТ КР», який виробляється компанією МПП «МАЯК».
В складі матеріалу «ДОЛОМІТ КР» хімічні складові MgO + CaO + SiO2 + Al2O3 + MnO + FeхOу + СО2, які забезпечують температуру плавлення нижче температури плавлення вапна на 8000С, це властивість шматків доломіту полімінерального («ДОЛОМІТУ КР») розтріскуватися при термоударі і утворювати свою рідку шлакову фазу для ошлакування шматків вапна.

Хімічний склад: продукту «ДОЛОМІТ КР» (в середньому):
Хімічний склад порошку
Значення, %
CaO
31,7
MgO
17,0
SiO2
11,6
Fe2O3
3,4
S
0,008
P2O5
0,020
зв‘язаний вуглець
31,7
Фізико-механічні характеристики:
Найменування показників характеристики
Значення
Питома вага, кг/м3
2650
Марка міцності, М
1200-1400
Твердість, од
3,8
Насипна щільність, кг/м3
1450
Лещадність, %
25-27
Наявність пилоподібних глинистих та ґрунтових частинок не перевищує, %
0,25
Марка морозостійкості, МРЗ
150
Уточнені дані щодо «Доломіту КР», мінерального порошку та результатів їх виробничого застосування можна отримати за додатковим запитом.  Також ми надішлимо Вам зразки для проведення випробувань у Ваших лабораторіях.Технічні умови ТУ У 08.1-13450272-001:2020 «Доломіт конвертований».
Паспорт на доломіт конвертований фр.20-40 мм.
Висновок експертизи № 12.2-18—1/24070 від 19.10.2020 року.
Пропозиція на доломіт "конвертований."
.
Доломітовий мінеральний порошок МП-1 відповідно до  ДСТУ Б.В.2.7-121-2014
Технологічний цикл виробництва «ДОЛОМІТ КР» передбачає частковий м помел доломітової сировини в кульковому млині до фр. 100 мкр.  
Мінеральний порошок МП-1 неактивований доломітовий є кам'яним борошном та пилом, що отримується в результаті тонкого подрібнення доломітів. Він є невід'ємною складовою в асфальтобетонних, щебенево-мастичних та сухих будівельних сумішах, служить заповнювачем, який забезпечує структурованість, в'язкість, підсилює клеючу здатність, пластичність, пружність та міцність. Властивості мінерального порошку в сумішах:
• реакційна здатність;
• водонепроникність;
• висока адгезія;
• низька деформативність;
• низькі усадкові деформації при затвердінні;
• сульфатостійкість;
• морозостійкість;
• підвищена корозійна стійкість;
• підвищена довговічність.
Додаткова  сфера застосування - як натуральне добрива для збагачення ґрунту та поліпшення його родючості. Мінерал може використовуватися сільськогосподарськими підприємствами завдяки своїм властивостям:
• удосконалює структуру ґрунту;
• сприяє розвитку в ній колоній різних мікроорганізмів, що надають на ґрунт оздоровчий вплив;
• насичує верхній шар землі легко засвоюваним азотом, фосфором та калієм;
• збільшує віддачу від мінеральних добрив;
• підвищує вміст кальцію та магнію у ґрунті.
Крім рослинництва порошок може бути використаний у тваринницькій галузі,  як джерело кальцію для с/г тварин та птиці.
Фото. Мінеральний порошок з доломіту.  ДСТУ Б.В.2.7-121-2003
Технічна характеристика мінерального порошку:
Найменування показників характеристики
Значення
Зерновий склад, % за масою, не менше:
  • дрібніше 0,071 мм
  • дрібніше 1,25 мм

70
100
Пористість при тиску 40 МПа, %
за обсягом трохи більше 35
Набухання зразків із суміші порошку з бітумом, % за обсягом не більше
2.5
Вологість, % не більше
1
ДСТУ Б.В.2.7-121-2014.
Паспорт на мінеральний порошок.
Надішлимо Вам зразки для проведення випробувань у Ваших лабораторіях.
Постачання мінерального порошку від виробництва можливе власним автомобільним транспортом хопер-цементовозом вантажопідйомністю до 60 т (розвантаження стисненим повітрям в бункер), навалом В біг-бегах по 1 тоні в  автосамоскиди.
Логістика перевезень мінерального порошку автотранспортом: Вінницька, Черкаська, Одеська, Кіровоградська області.
Виробництво мінерального порошку не пов‘язане з обсягами виробництва «Доломіта КР» і обсяг продаж складає до 3 000 т в місяць.
Пропозиція доломітового мінерального порошку МП-1 відповідно до  ДСТУ Б.В.2.7-121-2014.
.
Доломітовий порошковий та гранульваний меліорант
Пропонуємо кальцієво-магнієве добриво з фульво-кислотами на основі доломіту, меліорант. Гранули світло-сірого кольору розміром 4-6 мм. 100% натуральний продукт!
CaCO3+MgCO3 - 90-92%
СаО-30% MgO-19%
Масова частка фульво-кислот у перерахунку на вуглець, % - 4,98.
Постачається у вигляді гранул або борошна.
Призначення: для швидкого розкислення ґрунту та збільшення концентрації кальцію, оберігає рослини від токсичної дії важких металів, покращує засвоєння NPK, циркуляцію вуглеводню та більшості мікроелементів.
Ефективність застосування мінеральних добрив на сильно- і середньо кислих ґрунтах після проведення хімічної меліорації підвищується на 30-50%, а слабокислих на 15-20%.
Фульвова кислота сприяє збільшенню метаболізму рослин, покращує розвиток кореневої системи.
Меліорант головним чином найкраще підходить для живлення посівів кальцієм та магнієм, а також для підтримки оптимального рівня pH. Норма внесення залежить від цілей внесення (живлення або вапнування), типу грунтів та культури під яку вноситься.
Ви можете випробувати меліорант на окремій ділянці в невеликих обсягах, кислих грунтах з порушеним сівообігом.

Пропозиція меліоранту.
Протокол випробування доломіту з гумінованами кислотами.
.
Виготовлення та реалізація стальних зварних концентричних переходів для труб діаметром від 273 (250) мм і вище на труби діаметром до 1019 мм, з сталі  вуглецевих марок відповідно до ГОСТ 17378-83
Наше підприємство виготовляє стальні зварні концентричні переходи для труб діаметром від 273 (250) мм і вище на труби діаметром до 1019 мм, з сталі  вуглецевих марок (для мало- і середньо агресивних середовищ): 10; 20; 3сп товщиною від 4 до 16 мм.  З’єднання виготовляються вальцівкою з листових заготовок з наступним зварюванням.
Переходи використовуються при Ру до 16 МПа та температурі від мінус 70 до плюс 450°С.
Продукція відповідає нормативно технічній документації по ГОСТ 17378-83.
Організуємо доставку переходів  з м. Кривий Ріг, Дніпровської області в будь яке місто України через будь яку поштову службу, перевізниками та власним транспортом.

Прайс на трубні концентричні переходи діаметром від 273 мм на до 1019 мм
.
Виготовлення та реалізація фланців сталевих, плоских, приварних з виступом розмірами 1-50–10/16; 1-65–10/16; 1-80–10/16; 1-100–10/16 відповідно до ГОСТ 12820-80
Наше підприємство виготовляє фланці сталеві плоскі приварні з виступом розмірами 1-50–10/16; 1-65–10/16; 1-80–10/16; 1-100–10/16 відповідно до ГОСТ 12820-80 для з'єднання між собою труб, або приєднання до трубопроводу запірної, регулюючої та іншої арматури або для приєднання "під фланець" сполучних частин машин, насосів, приладів, апаратів, резервуарів и т.д. Виготовляється фланець з вуглецевої сталі 10; 20; 3сп.
Фланці використовуються при Ру   1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) та температурі від мінус 70 до плюс 300°С.
Продукція відповідає нормативно технічній документації по ГОСТ 12820-80.
Організуємо доставку фланців з м. Кривий Ріг, Дніпровської області в будь яке місто України через будь яку поштову службу, перевізниками та власним транспортом.

Прайс на фланці сталеві плоскі приварні з виступом розмірами 1-50–10/16; 1-65–10/16; 1-80–10/16; 1-100–10/16 відповідно до ГОСТ 12820-80
.
"Маємо надію зацікавити Вас своїми пропозиціями, майте на увазі, що вказані ціни є орієнтовними і ми в будь якому випадку надамо Вам прийнятні для Вас ціни, телефонуйте.
Дякую за співпрацю"

Ігор Шевельов
.
Назад до змісту