Нормування і заробітна платня - Технічно-консалтинговий офіс Mining Art

г е о л о г і я  -  м а р к ш е й д е р і я  -  п р о е к т у в а н н я  -  т е х н о л о г і я  -  а в т о м а т и з а ц і я  -  м е н е д ж м е н т   г і р н и ч и х   п і д п р и є м с т в
  +38 (097) 575-22-07       @MiningArt         MiningArtr@i.ua
Перейти до контакту

Нормування і заробітна платня

Послуги
Оплата праці на підприємстві є одним з важливих факторів успіху праці компанії, стимулювання праці робітників, мотивіації персоналу і як слідство продуктивності  Вашого виробництва. Маючи досвід в організації оплати праці і стимулюванні роботи працівників ми пропонуємо Вам розробку комплексу заходів і документів від розробки штатного розкладу, норм виробки та розцінок до розробки положень про оплату праці та документів обліку виконаних робіт.
Впровадження відрядної або почасово-преміювальної оплати праці у виробничих підрозділах гарантовано збільшить проджуктивність праці працівників. Розумна система штрафів захистить від випадкового нехлюйства від виконвців та перекладання відповідальності за результати праці на інших осіб.
Складання структури підприємства, розробка штатного розкладу
Розробимо структурну схему Вашого підприємства з врахуванням всіх підрозділів, підготовимо штатний розклад та пакет документів пов'язаних з режимом роботи та умовами роботи. Підготовимо пакет інструкцій з функціональних обов'язків робітників.  
Визначення часу на виконання окремих робіт, встановлення норм
Проведемо визначення по окремим роботам технологічного циклу ( екскавація, транспортування, подрібнення, нвантаження, перевезення) витрат часу на виконання робіт. Встановемо оптимальні норми виробки на технологічні процеси або робочі місця.   
Розробка системи оплати праці та приміювання
Розробимо систему оплати праці та приміювання на Вашому підприємстві на відрядній основі, яка максимально зможе стимулювати працівників на виконання своєї роботи.
Розробка колективної Угоди
Підготуємо та погодимо колективну Угоду для Вашого підприємства з уравхуванням законодавства  України, галузевих норм та умов праці на Вашому підприємстві.
Програма виконаної роботи та витрат палива на автотранспорті
Програма обліку виконаної роботи автотранспортом та  витрат палива та паливо-мастильних матеріалів на базі платформ 1С 7.7 та 8.3. Використовувалася на Стрижавському, Демидівському, Писарівському підприємствах з добутку граніту. Програма виконана у вигляді вбудованих блоків в програми бухгалтерського обліку "1С - Бухгалтерія". При бажанні може бути інтегрована в будь-яку конфігурацію платформи 1С.
   Приклади розроблених документів
Назва документа, змістФайл
Штатна структура та штатний розклад   
Розрахунок норми часу на перевезення гірничої маси автосамоскидом

Норма часу на перевезення продукції по маршруту автосамоскидом
Норма часу на екскавацію гірничої маси
Виробничий лист
Положення по оплату праці
Положення про преміювання
Відомість розподілу КТУ     
Табель робочого часу    
    Розробка норм виробки або системи оплати та преміювання у нас має переваги
Ми професійно визначемо всі норми часу на виконання робітМаксимально нагляднго та вигідно представимо про Вас інформацію
Розрахуємо базові ставки,  як для погодиної так і для відрядної оплати праці
Розробимо та впровадимо відрядну оплату праці по підрозділам на Вашому підприємстві
Наявність досвіду впровадження сисчтем нормування та оплати праці
Відповідність законодавству
Відповідна та гідна оплата праці Ваших працівників значно підвищить відповідальність та продуктивність праціРозрробимо та впровадимо систему приміювання на Вашому підприємстві

Стимулювання оплати праці - це продуктивність вашого бізнесу!Правильно підібрана норма часу - це стабільність всієї роботи!Ми розробимо систему оплати праці, яка буде стимулювати Ваших працівників.

     Тарифи на послуги
Розробка норм часу на виконання окремих робіт
від  500 грн (термін 1-3 діб)
Розробка норм часу на технологічний процес
від 1 000 грн (термін 3-5 діб)
Розробка штатної структури
від 5 000 грн (5 діб)
Розробка системи оплати праці по підприємству
в залежності від складності ( 1- 2 місяця)
Підготовка колективної Угодивід 10 000 ( 15-20 діб)
геологія - маркшейдерія -проектування – технологія – автоматизація - менеджмент гірничих підприємств
21019, Україна, Вінницька обл.,
м.Вінниця, вул. Тимощука 1-А / 171
тел / Viber / WhatsApp / Telegram
+38 (097) 575-22-07
@MiningArt
Ел.почта:  MiningArtr@i.ua
сайту Info@miningART.com.UA
Created with WebSite X5

          Новини
          Контакти
Назад до змісту