Проектування - Технічно-консультаційний офіс Mining ART

г е о л о г і я  -  м а р к ш е й д е р і я  -  п р о е к т у в а н н я  -  т е х н о л о г і я  -  а в т о м а т и з а ц і я  -  м е н е д ж м е н т   г і р н и ч и х   п і д п р и є м с т в
   мапа сайту     +38 (097) 575-22-07     miningArt@i.ua
Перейти до контакту

Проектування

Про офіс > Послуги
  • На основі технічного завдання і методик компаній Sandvik та Metco виконаємо попередні розрахунки та розробемо якісно-кількістну та апаратну схему технології дробарно-сортувальної лінії по переробці та збагачуванні нерудних будівельних матеріалів.
  • Виконаємо технологічні розрахунки обладнання (навантаження, продуктивність при  різних умовах) для оптимального підбору в комплексі дробарно-сортувальних ліній.
  • Підберем обладнання на ринку доступному в Україні для Вашої технологічної схеми дробарно-сортувальної лінії.
  • Надамо содію при спілкуванні з виробниками технологічного обладнання, для уникнення типових помилок при роботі з ними.
  • Розробимо ескізний, робочий проект будівництва або реконструкції дробарно-сортувальних ліній, вузлів збагачування від фундаменту до автоматизації системи управління.
  • Узгодимо проектну документацію з органами державного нагляду і контролю.

Назад до змісту