Розробка бізнес-планів - Технічно-консалтинговий офіс Mining Art

г е о л о г і я  -  м а р к ш е й д е р і я  -  п р о е к т у в а н н я  -  т е х н о л о г і я  -  а в т о м а т и з а ц і я  -  м е н е д ж м е н т   г і р н и ч и х   п і д п р и є м с т в
  +38 (097) 575-22-07       @MiningArt         MiningArtr@i.ua
Перейти до контакту

Розробка бізнес-планів

Послуги

Бізнес-план - це обличчя вашого бізнесу перед банком, або ІнвесторомБізнес-план - це презинтативність Вашого бізнесу Ми розробимо професійний бізнес-план для Ваших потреб за найнижчою ціною

Фундамент успіху будь-якої справи закладається на самому його початку. Кожен успішний бізнес розпочинався з правильно складеного бізнес-плану. Новачку важко розробити хороший бізнес-план, навіть якщо він чітко представляє кінцеву мету задуманого ним підприємства. Часом це непросте завдання і для вже навченого досвідом підприємця. Занадто багато факторів необхідно врахувати, занадто багато не випустити з уваги, адже на вагах стоять чималі кошти. Допомогти цьому може кваліфікований спеціаліст, а краще група фахівців. У офісі Mining ART Ви знайдете команду професіоналів, на рахунку якої понад тридцяти розроблених та успішно реалізованих бізнес-планів у промисловості, сільському господарстві, торгівлі, сфері послуг, комерційній нерухомості. І весь цей накопичений досвід ми використовуємо на користь наших клієнтів. Добре розроблений бізнес-план – це інструмент залучення сторонніх інвестицій. Тільки в цьому випадку можна розраховувати коштом різних фінансових організацій як в Україні, так і за кордоном.
Складання бізнес-плану завжди передує ретельний аналіз ринку, який планується вивести нове підприємство. Досліджуються тенденції та динаміка його розвитку, баланс поточного та прогнозованого попиту та пропозиції. Адже кожна галузь економіки – це складна система, яку діє безліч зовнішніх і внутрішніх чинників, і деякі їх приховані від поверхневого погляду. Прояснити картину може лише аналітик, що займається моніторингом ринку протягом довгого періоду часу. Тому на даному етапі розробки бізнес-плану ми рахуємо, що доцільно долучити до аналізу ринку спеціалізовано компанію. На наступній стадії написання бізнес-плану провадиться детальна розробка концепції проекту. У разі залучення зовнішнього фінансування, ми повинні переконати в ліквідності продукції не тільки себе, а й стороннього інвестора. Для цього в бізнес-плані робиться якомога повніше опис товару, що включає: призначення та область його застосування; конкурентоспроможність проти іншими, задовольняють самі потреби; необхідність ліцензування; наявність захищених авторських прав і патентів та багато іншого.
Також дається докладний опис ринку збуту, у тому числі характеристика основних споживачів, що висуваються ними вимог і маркетингових технологій, що використовуються, привернення їх уваги до даного товару. Тільки після створення концепції, у бізнес-плані розпочинається опрацювання питань практичної реалізації проекту. Відбувається формування системи, яка після свого втілення і вироблятиме описаний вище товар або послугу. Не можна створити ефективне виробництво в непристосованому для цього місці, за відсутності персоналу необхідної кваліфікації, дефіциту сировини та ресурсів. Тому і розраховуються всі потреби підприємства, починаючи від найбільш вигідного географічного положення, враховуючи розташування постачальників, споживачів, джерел ресурсів та розвиток транспортної інфраструктури, що їх пов'язує.
Далі аналізується потреба підприємства в обладнанні, матеріалах та сировині та намічаються конкретні джерела придбання всього цього. За результатами цього етапу роботи складається загальний бюджет необхідних реалізації бізнес-плану фінансових коштів та визначаються джерела їх надходження. Після того, як визначено механізм роботи підприємства та прораховано суми вкладень у його створення та функціонування, з'являється можливість провести оцінку економічної ефективності проекту. Цей розділ бізнес-плану включає аналіз його прибутковості, інвестиційної привабливості та рентабельності за різних сценаріїв, у тому числі і несприятливих. Дослідженню різноманітних ризиків та загроз присвячена одна із заключних частин бізнес-плану. При її написанні визначаються джерела цих загроз та опрацьовуються варіанти дій щодо їх нейтралізації або мінімізації негативних наслідків. Підсумком усієї описаної вище копіткої роботи є цілісний комплексний документ – бізнес-план – дорожня карта створення конкретного бізнесу.
У складі бізнес-плану Вам будуть дані інструменти для всебічної оцінки ефективності бізнесу, що включають калькуляцію собівартості виробництва, план продажів, прогнозні звіти про прибутки та збитки, розрахунок амортизаційних відрахувань та інші. Усього вийде близько півтора десятка додатків з помісячною або поквартальною розбивкою та річними результатами. Усі показники розрахункового блоку будуть визначені на основі кількох можливих сценаріїв розвитку бізнесу. Це дуже важливо для правильного обчислення фінансової віддачі проекту за різних економічних умов. Цей елемент фінансової моделі стає ключовим при залученні зовнішнього джерела коштів, оскільки визначає інвестиційну привабливість запланованого підприємства. У питанні залучення кредитних ресурсів для бізнесу Ви можете покластися на багатий досвід нашої команди. Ми не тільки готові написати для Вас бізнес-план за міжнародними стандартами, але й можемо попрацювати над бізнес-планом, який вже є у Вас. У цьому випадку проводиться всебічний аудит документа та, при необхідності, його доопрацювання. Незважаючи на те, чи ми писали бізнес-план самі або доводили вже готовий документ, у будь-якому випадку, ми будемо здійснювати його супровід на всіх етапах. Заробляйте та примножуйте свої капітали за бізнес-планами Mining ART.
   Приклади  бізнес-планів
Меморандум на залученняи кредитного капіталу для реалізації проекту  «Організація торговим будинком «В...» цеху з виробництва слабоалкогольних напоїв торгової марки «Драйв» на базі ТОВ фірми «У...».
Меморандум був підлготовлений для отримання кредиту в банку.
Рік виготовлення - 2003.
К-сть сторінок -  53.
В текті назви компаній та їх реквізити видалено або змінено, публікується на правах втрати комерційної таємниці за терміном.

Техніко-економічне обгрунтування розробки Сосонського родовища будівельних пісків у Вінницькій області
ТЕО підлготовлено для залучення інвестицій.
Рік виготовлення - 2005.
К-сть сторінок -  43.
В текті назви компаній та їх реквізити видалено або змінено, публікується на правах втрати комерційної таємниці за терміном.
Меморандум залучення інвестиційних ресурсів на розвиток виробничого комплексу Писарівського родовища
Меморандум підлготовлено для отримання кредиту в банку.
Рік виготовлення - 2015.
К-сть сторінок -  29.
В текті назви компаній та їх реквізити видалено або змінено, публікується на правах втрати комерційної таємниці за терміном.
    Розробка бізнес-плану у нас має переваги
Ми професійно працюємо в галузі тому з знанням зробимо бізнес-планМаксимально нагляднго та вигідно представимо про Вас інформацію
Інформацію про Ваше підприємство і Ваш проект буде максимально вигідно представлено в документавх
Підготовимо для будь яких цілей
Бізнес-план, меморандум, ТЕО
Відповідність стандартам
Невисока вартість
Зручна система розрахунків
     Тарифи на послуги
Техніко-економічне обгрунтування
від 5 000 грн
Меморандум
від 10 000 грн
Бізнес-план для банку
від 15 000 грн
Бізнес-план (для Власників)
в залежності від складності


геологія - маркшейдерія -проектування – технологія – автоматизація - менеджмент гірничих підприємств
21019, Україна, Вінницька обл.,
м.Вінниця, вул. Тимощука 1-А / 171
тел / Viber / WhatsApp / Telegram
+38 (097) 575-22-07
@MiningArt
Ел.почта:  MiningArtr@i.ua
сайту Info@miningART.com.UA
Created with WebSite X5

          Новини
          Контакти
Назад до змісту