Послуги - Технічно-консультаційний офіс Mining ART

г е о л о г і я  -  м а р к ш е й д е р і я  -  п р о е к т у в а н н я  -  т е х н о л о г і я  -  а в т о м а т и з а ц і я  -  м е н е д ж м е н т   г і р н и ч и х   п і д п р и є м с т в
   мапа сайту     +38 (097) 575-22-07     miningArt@i.ua
Перейти до контакту

Послуги

Про офіс
Послуги надаются нашими співробітникакми на основі персональних договорів.
Геологічне обслуговування
Надамо консультації по оптимальному геологічному довивченню родовищ неметалічних твердих корисних копалин.
Проводимо геофізичний зондаж покрівних порід потужністю до 20 м.
Надамо послуги з геологічного супроводження для гірничих підприємств.
Маркшейдерське обслуговування
Проводимо топографічну зйомку тахеометром, квадрокоптером.
Виконуємо маркшейдерське супроводження для гірничих підприємств.
Розробимо проект розробки родовища, відвалів покривних порід, технічної рекультивації відпрацьованих площ.
Проектування
Розробимо апаратну схему, підберем обладнання, виконаємо технологічні розрахунки дробарно-сортувальних ліній по переробці будівельної сировини.
Виконуємо проект будівництва та реконструкції дробарно-сортувальних ліній, вузлів збагачування.
Монтажно-будівельні роботи
Організуємо роботу комплексної бригади з монтажно-будівельних робіт на Вашому будівництві або реконструкції дробарно-сортувальних ліній, монтажі металоконструкцій, обладнання то що.
Автоматизація
Розробляємо системи автоматизації техногічного обладнання, ліній гірничих підприємств, або окремих технологічних процесів.
Надаємо допомогу в розробці алгоритмів систем автоматизації.
Екологія
Допоможемо в екологічному супроводженні гірничих підприємств.
Надамо допомогу в оформленні екологічної документації підприємства.
Організацізуємо робоче місце еколога на гірничому підприємстві.
Техніка безпеки
Надаємо допомогу в оформленні пакету документації з ТБ і ОП  підприємства.
Організуємо робоче місце інженера з охорони праці на гірничому підприємстві.
Нормування та заробітна платня
Розробимо норми виробки на окремі робочі процеси на підприємстві.
Розробимо та впровадимо відрядну, відрядно-преміювальну оплату праці на підприємстві.
Надамо консультації з підготовки та впровадження процессів оплати праці.  
Розробка бізнес-планів
Розробимо і підготуємо техніко-економічне обгрунтування, меморандум, бізнес-план на проведення геологічної експертизи, отримання кредиту, залучення інвестицій.
Допоможемо документально підготувати кредитний портфель та проведемо захист Вашого проекту.
Розробка сайтів та інформаційне  супроводження
Розробимо візитку, односторінковий сайт, або корпоративний сайт для Вашого підприємства, розмістимо в мережі Інтернет.
Організацуємо розповсюдження Вашої реклами.
Назад до змісту