Компанія ТОВ "СігмаІнженірінг" в боротьбі проти пилу - Технічно-консультаційний офіс Mining ART

г е о л о г і я  -  м а р к ш е й д е р і я  -  п р о е к т у в а н н я  -  т е х н о л о г і я  -  а в т о м а т и з а ц і я  -  м е н е д ж м е н т   г і р н и ч и х   п і д п р и є м с т в
   мапа сайту     +38 (097) 575-22-07     miningArt@i.ua
Перейти до контакту

Компанія ТОВ "СігмаІнженірінг" в боротьбі проти пилу

Гірнича Вінничина > База підприємств > Виробники обладнання
Компанія СІГМА ІНЖИНІРИНГ одина з провідних компаній яка є представником Donaldson, забезпечує поставку обладнання, сервiсне обслуговування, запаснi частини та матерiали практично для всiх галузей промисловостi. Серед партнерiв компанiї найбiльшi пiдприєм­ства таких галузей як: металургiя, машинобудування, гiрничо-видобув­на, скляна, цементна  та багато iнших.
Регіонально компанія працює у най­бiльших мiстах країни - Киевi, Харковi, Днiпрi, Львовi, Одесi, Сумах та Рiвному. Сучасне оснащення та наявнiсть сервiс­них автомобiлiв, дозволяють забезпечити високий рiвень обслугову­вання та легкiсть реагування в будь-якiй точцi країни.
Спеціалізація компанії запровадження комплексних проектів "під ключ" силами висококваліфікованих спеціалістів з використанням обладнання Donaldson у оптимальному співвідношенні високої якості до цінових умов:
 • систем аспірації;
 • систем пилогазоочищення;
 • компресорних станції.
 
Сумісні ПРОЕКТИ
Також компанія постачає цілий комплекс обладнання, в напрямках:
 • аспірація та пилогазоочищення;
 • компресори;
 • підготовка стисненого повітря;
 • вентилятори;
 • електродвигуни;
 • розвантажувально-навантажувальне обладнання;
 • пристрої вибухозахисту;
 • повітропроводи та трубопроводи;
 • вентиляція;
 • рекуперація тепла;
 • кстаткування для зберігання продуктів та матеріалів;
 • металоконструкції;
 • автоматика та панелі управління.
01014, Україна, м. Київ, вул. Болсуновська, 8, БЦ “Бастіон”

тел.: +38 (044) 209-54-46
факс.: +38 (067) 441-62-81
моб.: +38 (067) 463-34-35
моб.: +38 (067) 487-04-49

Сайт компанії: https://sigmaengineering.ua/

Компанія в соц. мережах
        
Проектування
Компанія проводить попередні розрахунки доцільності і можливості використання обладнання, систем асперації то що, та наступне проектування, а саме:
 • проектування систем аспірації;
 • проектування компресорних станцій;
 • проектування систем вентиляції.
Розрахунки проекта лягають в основу майбутної системи або станції і являють запоруку надійної експлуатації.
Діагностика
Компанія проводить діагностику єфективності роботи наявнитх у Вас систем асперації, вентиляції, роботи компресорних станції. Всі роботи виконуються дипломованими спеціалістами, які пройшли навчання з діагностики обладнання на європейських заводах-виробниках. Рекомендації та розрахунки проводяться за методикою, описаною у Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice.
Використовуються сучасні прилади для вимірювання швидкості потоку повітря, продуктивності та тиску.
Після проведення діагностики надається докладний звіт про виконану роботу з рекомендаціями.

Паспортизація
Паспортизація є процесом розробки технічного документа, у якому зазначено весь спектр параметрів, процесів та технічних характеристик устаткування.
Даний вид робіт виконується у максимально короткі терміни та відповідно до всіх норм та стандартів законодавства України.
Сам паспорт має юридичну силу щодо виконання операцій купівлі-продажу, обміну та інших дій, які можуть відбуватися з устаткуванням.


Пуско-налагоджувальні роботи
Пусконалагоджувальні роботи, що проводяться спеціалістами сервісної служби включають:
 • розробку програми монтажних та пусконалагоджувальних робіт;
 • встановлення та підключення обладнання;
 • випробування обладнання перед введенням в експлуатацію;
 • налагодження окремих блоків та пристроїв;
 • налагодження ПЗ та параметрування обладнання;
 • корекцію установок, оптимізацію алгоритмів та взаємозв'язків між підсистемами;
 • проведення приймальних випробувань;
 • оформлення відповідної документації.


Монтаж
Спеціалісти компанії СІГМА ІНЖИНІРИНГ пропонують організацію монтажних робіт на Вашій території своїми монтажними бригадами:
 • Монтаж систем аспірації
 • Монтаж компресорних станцій
 • Монтаж промислових вентиляторів
 • Монтаж вентиляційного обладнання та повітроводів
 • Монтаж автоматики
 • Монтаж металоконструкцій
Професіоналізм та кваліфікація монтажної бригади, відповідальність самої компанії, оперативна доставка всіх необхідних комплектуючих, а також застосування системного підходу до виконання демонтажу та монтажу гарантує завершення всіх робіт.

Шеф-монтаж
Складання та монтаж обладнання може здійснюватися власними силами Вашої організації або із залученням сторонніх організацій. У такому випадку рекомендуємо скористатися послугою шефмонтажу від компанії СІГМА ІНЖИНІРИНГ.
Шефмонтаж від фахівців компанії - це комплекс заходів щодо повного технічного та технологічного контролю якості та коректності монтажу придбаного промислового обладнання. Адже тільки виробник або спеціалісти, що представляють виробника обладнання, в змозі зробити належний контроль роботи монтажників, максимально швидко вирішити проблеми, що виникають і не зірвати при цьому терміни монтажу та в результаті понесуть відповідальність за підсумкове складання. Їхня участь у роботі монтажників значно знижує відсоток можливих помилок та неполадок, які можуть проявити себе вже після остаточного запуску змонтованої системи.

Автоматизація
Компанія виконує розробку, виготовлення та встановлення на виробничих ділянках в ситстемах асперації автоматичного управління обладнанням, механізмами, пристроями та приладами.
Введення автоматизації на виробництві дозволяє значно підвищити продуктивність праці, забезпечити стабільну якість продукції, скоротити кількість робочих, що беруть участь на різних етапах виробництва, і значно зменшити витрати підприємства.
Автоматизація може включати в себе:
 • проектування АСУ установками, об'єктами чи виробництвом загалом;
 • Підбір та постачання обладнання для виконання поставлених завдань;
 • роботи з монтажу, пусконалагодження та запуску обладнання в експлуатацію;
 • інтеграцію нових АСУ у вже існуючі системи управління виробництвом чи підприємством;
 • сервісне обслуговування протягом гарантійного та післягарантійного терміну.

Сервісне обслуговування
Компанія надає комплексне сервісне обслуговування, яке забезпечується сервісною службою компанії і включає:
 • постачання та монтаж одного комплекту основних комплектуючих.
 • обстеження та сервісне обслуговування всіх електричних, механічних та пневматичних компонентів систем.
 • обстеження ущільнень та системи вивантаження пилу.
 • усі налаштування, мастило та перевірку основних компонентів системи, необхідних для її оптимальної та коректної роботи відповідно до регламенту.
 • монтаж запасних комплектуючих (у разі потреби).
 • виїзд інженера СІГМА ІНЖИНІРИНГ:
   • 1 раз на рік або відповідно до кількості тисяч годин роботи обладнання для проведення технічного обслуговування.
   • 1 раз на півроку для проведення діагностики системи.
   • 3 рази на рік для проведення позапланової діагностики системи та аварійного ремонту.

Проект: аспірація дробарно-сортувальної лінії
При проведенні проектування дробарно-сортувальної лінії у Вінницькій області потужностью до 500 т/год переробки граніту, стала потреба в проектуванні системи асперації для лінії. Нами сумісно с спеціалістамси ТОВ "СигмаИнжениринг" був розроблений 3-х стадійний концептуальний проект системи аспірації, який включав в себе послідовне ( в 3 стадії) погашення пиловиділення при роботі лінії.
Перший етап - аспірація вузлів конусних дробарок СН-660 та 2 х СН-440 ( 2 та 3 стадія подрібнення) та гуркотів 2-3 стадій подрібнення (6 од).
Другий етап - аспірація лінії відсіву  фр.0-5 мм та лінії розподілу відсіву на фр. 0 - 0,63;  0,63 - 2 та 2-5 мм.
Третій етап -  аспірація дробарки первиного подрібнення та проміжнього складу.
Рішення про розділення проекту аспірації на три послідовних етапи повязане з  значним рознесенням обладнання повздовж дробарно-сортувальної лінії і технічної неможливості та фінансової недоцільності  асперації лінії довжиною 250-270 м з одного  вузла.

3D ескіз проекту 1-й стадій асперації
Компанія СигмаИнжениринг перед вкладанням договору на постачання обладнання, провела розрахунки пиловиділення обладнання, які як показав подальший досвід есксплуатації максимально наближені до дійсності. Система регулювання потужності потоків фільтрапцуії повітря в "вологий" або "сухий" період дозволяє вирішувати питання кондесування вологи в повітрі і запобігати коксування мілкодисперсній фракціїх пилу.

Попередній розрахунок (скорочений варіант)

Фото з архіву. Будівництво 1 етапу системи асперації дробарно-сортувальної лінії потужністью 500 т/год ( до 2 млн.т/рік).
Фото. Система аспірації працююча на одній з дробарно-сортувальних ліній у Вінницькій області. Загальний вигляд.
ДоПісля
В рамках 1 етапу система асперації успішно виконує свої функції. На фото приведено порівняння пиловиділення на дробарно-сортувальній лінії при виключенії (До) та включеній (Після) системі асперації.
Проект: система підвищеного тиску та фільтраціїх повітря будівлі трансформаторної підстанції

При будівництві трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ / 2 мВт для постачання електроенергії на  дробарно-сортувальну лінію по переробці граніту, стало питання варіанту  розміщення трансформаторів в зоні пилу біля лінії, чи варіанту виносу підстанції як мога далі за зону запилення лінії. При виборі варіанту розташування враховувалися фактори: збільшення довжини кабелів 0,4 кВ, проблеми з роботою вимикачів, трансформаторів в зоні підвищеного запилення, роза вітрів для врахування напрямку руху пилу, то що. Досвід вказує на те, що значна частина  трансформаторів розміщених в зонах запилення через погіршення проводимості контактних з'єднаня мають невеликий термін роботи, підвищену ненадійність з'єднувачів, тому розташування підстанції в зоні чистого повітря є мотивованим. Але в проекті збільшення відстані підстанції від дробарно-сортувальної лінії потужністью 2 мВт на 200-300 м потребує по низькій частині значне збільшення перерізу кабелів. Враховуючи протилежні фактори, було прийнято технічне рішення будівництва будівлі трансформаторної підстанції  в максимально герметичному виконанні з створенням всередині підстанції підвищенного тиску провітря, який би заподів проникненню пилу  в середину приміщення.
Вибір був зупинений на здвоєній (основна та резервна) компактній припливній вентиляційній установкі SE-10 потужністью до 1000 м3/год,  тиск 300 мПа поставленою компанією СигмаИнжениринг. В середену приміщення зовні було заведено повітряпроводи з можливістью реверсування потоків у два приміщення ( 2 трансформатори: основний та резервний) та можливість роботи однієї або іншої системи фільтрації та подачі повітря (основна  або резервна). Дві міні станції маютиь забезпечити безперервну роботу у випадку можливого виходу з ладу одного з насосів, система воздуховодів реверсної подачі забезпечує незалежне подачу повітря до  того чи іншого трансформатора. Заміна фільтрів проводится з зовнішного  боку будівлі. В двері підстанції вмуровані повітряні клапани, з яких виходить надлишок повітря. Короткочасне відкриття дверей  за рахунок  потоку повітря не дозволяє проникненню пилу в середину.  Механізм фільтру обладнаний регулятором швидкості обертів ( обсягу подачі повітря), що дозволяє в ручному режимі встановлювати підвищений тиск в приміщенні підстанції.

Фото. 1 Фільтр очистки повітря з встроєним насосом перед монтажем.
Справа відкриті дверцята для доступу до відділення фільтрів. 2020 рік.

Фото 2. Фільтр змонтований на стіні будівлі трансформаторної підстанції. 2020 рік.

Фото 3. Розтаування фільтра на будівлі, період монтажних робіт. Встановлено 1 фільтр з 2-х запланованих. 2020 рік.

Як показав досвід експлуатації системи підвищеного тиску повітря трансформаторній підстанції протягом 1,5 року безперервної роботи в дві зміни - при вчасній заміні фільтрів пил практично не проникає всередину приміщень підстанції.

АСПІРАЦІЯ має місто при будь яких технологіях збагачування, та має бути ефективною!Вибирайте Mining ART та СигмаИнжениринг за показниками надійності та ефективності

Назад до змісту